Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bazı insanlar vardır, bahsettikleri ya da üzerine konuştukları şeylerin pek çoğu doğru olsa dahi pratikte pek bir işe yaramaz. Örnek olarak, sürekli olarak ABD’nin Irak’a petrol için girdiğinden çok farklı ya da yeni birşeymiş gibi bahseden bir adamdan söz edilebilir. Bu bilgi doğrudur ama pratikte bir işe yaramadığı gibi belirli bir düşüncenin sonucunda da elde edilmemiştir büyük ihtimalle.

Bahsettiğim durum, daha çok eğitim durumu düşük insanların gündelik sohbetlerindeki bir tarzdır. Kafa şişirmek dışında kimseye bir zararı da yoktur. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen eğitim kurulmarından birinin İç Tüzük gibi önemli bir konuda tıpkı bu insanlar gibi davranması gerçekten içler acısı.

Eğer birgün bizim okulun sitesinden lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğine baktıysanız (buradan bakılabilir) nedemek istediğimi çok iyi anlarsınız. Yönetmeliklerin genelinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin formatına dair genel kavramları çıkardığımızda (örneğin buranın bir ünivresite olduğunu, burada eğitim görmek için bir orta öğrenim kurumundan mezun olmak gerektiği gibi) geriye kalan herşeyi bir maddede toplayabiliriz; Bu okulda eğitim gören lisans öğrencileri her türlü konuda ilgili bölüm senatosunun ve danışmanın o anki psikoplojik durumuna bağlıdır.

Savımı desteklemek için can atıyorum. Örneğin işin introsunu geçip “öğretimle ilgili hükümler” kısmındaki maddelerden birkaçına (akademik yılın iki yarı yıldan oluştuğunu atlıyorum) göz atalım.

Madde 9:Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler; başarı durumu, ön şartlar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, danışmanın onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir….

Burada “yönetmelikle göz önünde bulundurularak” ve “gerekli hallerde” gibi ucu açık ifadeleri dikkate alarak cümleyi baştan yazmaya kalktığımızda “öğrencinin durumuna danışman karar verir. Canı isterse kurula gönderir” gibi birşey çıkıyor ortaya.

Madde 10: Lisans öğrencilerinin kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olmamak koşuluyla, 9 uncu madde hükümleri gözönünde bulundurularak danışmanlarınca düzenlenir. Bu kredi yüküne alınan tüm kredili dersler dahildir. Gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.

Burada da yine bir kural var ve sonra yine o muazzam koşul geliyor, “gerekli hallerde”. Söyleyecek birşey bulamıyorum.

Benzeri bir durum notların açıklanmasıyla ilgili hükümlerde de var. Madde 15’i dikkatle okuduğunuzda notların açıklanması hükme bağlanmış gibi bir durum ortaya çıksa da bir gerideki maddeya bakınca aslında notların açıklanmasını erteleyebilecek türlü çeşitli harfler vardır ve bu notlardan herhangi birini verince verene ya da verilene hiçbir hesap sorulmaz. Kim eksik yaptı? Neden bitmedi?

yazıya daha önce başlamıştım şimdi bitiriyorum ama yaratıcılıpımı yitirdim sanırım. Daha detaylı okuyunca ne cevherler çıkacak oradan.

Pratikte bir işe yaramayan sadece olsun diye olan hiçbişeye dair bir hak-hukuk belirlenemeyecek olan yönetmeliklerin dışında, sadece okulda mevcut örf ve adetlerle yürüyen bir mekanizma var. Bu başıboşluğa rağmen halen birşeyler nasıl yürüyor, sadece hayret ediyorum.

Paylaşma seçenekleri:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.