Categories
Müzikoloji

Müzikoloji ve Disiplinler Arası Disiplinler

Bu yazıda displinler arası kavramından ve müzikolojiyle kurulabilecek disiplinler arası çalışmalardan bahsedilmektedir. Müzikoloji alanında üretilen bilginin pratikte işlevsel olması için diğer disiplinlerle ortaklıklar kurulabileceğine dair temel tespitleri içermektedir. Disiplinler arası (interdisciplinarity) kavramı için detaylı bir tanım yapmadan önce çok-disiplinlilik (multidisciplinary) kavramından kabaca bahsetmek gerekli. Çok-disiplinlilik belirli bir çalışmada farklı disiplinlerden gelen katılımcıların ortak çalışmasıdır, her […]

Categories
Müzikoloji

Popüler Müzik ve İnternet

Geleneksel yaygın kitle iletişim araçlarını (radyo ve televizyon) sıradışı bir kitle iletişim aracı olarak internetle mukayese ettiğimizde, karşımıza çıkan en önemli ayrım, dinleyicinin konumu ile ilgilidir. “Popüler” sözcüğü, Latince’deki “populus” yani “halk” sözüğünden gelir ki İngilizce’deki “people” sözcüğünün kökeni de buraya dayanır (Harper, 2001). Latince’nin varislerinden İtalyanca’da “popolare” ve İspanyolca’da “popular” şeklinde kullanılan sözcük, direkt […]

Categories
Anı Konu Dışı Müzikoloji

Welcome to İTÜ TMDK

Bu hafta yeni bir okula, İTÜ’de Türk Müziği bölümünde yüksek lisansa başladım. Konservatuar ortamının bugüne kadar alışık olduğum üniversite ya da eğitim geleneğinden oldukça uzak bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Maçka Kampüsü’nden bahsetmek gerek. Nişantaşı’ndan devam edince, Beşiktaş’ın üst tarafında tam olarak Maçka Parkı’nın yanında oldukça güzel bir yere konumlanmış olan kampüs hazırlık, işletme fakültesi […]

Categories
Müzikoloji

mp3 Tufanı

Giriş Devrim “belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik” anlamına gelir. Her devrimin ertesinde birçok insanın kaderini, hayatını, tutumunu, fikirlerini etkileyecek değişiklikler olur. Her insan bu yeni süreçte var olan konumunu (en azından) korumaya çalışacaktır. “Yeni olanın budanması, tamamen yok edilmesi ve önceden olduğuna dönülmesi” gibi bir olgu tarihteki neredeyse her devrimin ertesinde ortaya […]