Hakkımda

Süleyman Cabir Çıplak

Malatya, Arguvan’da dünyaya geldim. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’da bitirdim.

Bundan sonrasını birbirine paralel gelişen iki seyir etrafında işlemek mümkündür;

Seyir 1 – Yazılım ve Okul Odaklı Olarak

Yazılımla ilgim, Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Lisesinde gördüğümüz QBasic dersleri ile başladı, çok sevdim. Lise ikinci sınıfın yazında kısa bir süre Fortran ile meşgul olduktan sonra o yıllarda İTÜ’de Elektronik/Haberleşme Mühendisliği okuyan abim bana QBasic yerine C öğrenmemi tavsiye etti ve o noktadan sonra hayatımda bir kırılma oldu. Lise yıllarında programlamaya korkunç bir ilgi ve merak duydum. Müzikle birlikte iki tutkumdan biri haline geldi. C’nin yanında PHP ve C++ da öğrendim.

Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü kazandım. Çok kıymetli hocalardan bu alanda çok sayıda ders aldım. Okula girdikten kısa bir süre sonra bir yazılım şirketinin kuruluşuna iştirak ettim, bir yandan da okul yılları boyunca kesintisiz olarak bu şirket için çalıştım; sayısız büyük, orta ve küçük ölçekli projede yer aldım. 2011 yılında ise buradan ayrılarak İstanbul’daki birkaç farklı firmada Uzman Yazılım Geliştirici, Yazılım Takım Lideri ve Yazılım Mimarı olarak çalıştım. 2017 yılında Birleşik Krallık’ta (İngiltere) kendi yazılım danışmanlık şirketimi kurdum (Dev&Arc Limited) ve halen orada müşterilerime hizmet vermekteyim.

Linux’u çok seven bir Microsoft uzmanı olarak dotnet core benim için çok değerlidir. Temelde C# ve Angular yazarım. C ve C++ benim için programla dilinden daha fazlası, bir çeşit kutsal gibidir. Yeni programlama dilleri öğrenmekten keyif alırım ve yapabildiğim kadar farklı platformlarda (Windows, Linux, Mac) bir şeyler dener, farklı fikirler üzerine çalışmaktan keyif alırım. Özetle, programlama benim için bir meslekten fazlası, bir tutku bir hobidir aynı zamanda.

Halihazırda, İngiltere’nin Londra vilayetinde ikamet etmekteyim. 2012’den beri evliyim ve bir çocuk babasıyım.

Seyir 2 – Müzik Odaklı Olarak

Bağlama çalmaya ilkokula başlamadan da önce, babamdan ve abimden öğrenerek başladım. Ortaokul yıllarında kaval vasıtasıyla üflemeli çalgılarla tanıştım ve Lise’de geçirdiğim yıllarda yan flüt vasıtasıyla da klasik batı müziği ile ilk teması kurmuş oldum. Yine bendir ve meyin yanı sıra, müzik teorisine dair de ilk çalışmalarıma (yanlış da olsa) bu yıllarda başladım.

Aynı zamanda okul korosunda aktif olarak faaliyet yürütürken bir yandan da kişisel irtibatlarım vasıtasıyla müzik eserlerini toparlamaya başladım. İnsanların kişisel arşivlerinde babasından dedesinden alınmış ses kayıtlarından tutun, kendim elimdeki imkanlarla (kayıt yapabilen bir walkman)  kayıtlar yaptım. Bu bakımdan müzik arşivciliğine başladığım yıllar da bu zamanlardır. Sonradan evleneceğim kişi ile de yine lise korosunda tanıştım.

Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünde (BÜFK) bir süre aktif olarak yer aldıktan sonra ayrıldım. Erol Parlak Müzik Okulundan, bir süre ders aldım. Daha sonra müzik faaliyetlerine kişisel olarak devam ettim, müzikoloji ve etnomüzikoloji ile ilgili bağımsız araştırmalar ve arşivcilik faaliyetlerinde bulundum, çeşitli platformlarda yazılar yazdım. Pek çok sanatçı ile fikir alışverişinde bulundum, arşiv desteği sağladım.

Lisans sonrasında ise İTÜ, Türk Musikisi Yüksek Lisans programına kabul edildim. Burada Erol Parlak ile birebir bağlama/şelpe çalışma fırsatı buldum, etnomüzikoloji ile ilgili olarak çalıştım. Ayrıca yine büyük hocalarla ve üstatlarla makamlar ve geleneksel Türk Müziği teorisi çalışma fırsatı buldum. Akabinde İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına kabul edildim ve halen bu programda, tez aşamasındayım. Makamlar ise akademik anlamda ilgi alanımın merkezinde yer alıyor.

İcra anlamında bağlama ve birkaç başka enstrümanı daha çalarım. Ama şelpe ile kısa sap, dede sazı ve cura icra alanındaki uğraşımın en az %90’ını teşkil eder.

Başta teknoloji ve müzikoloji olmak üzere tarih, felsefe, dil, enstrüman yapımcılığı ve sosyoloji alanlarında yapabildiğim kadar okur, araştırırım. Öğrenmekten keyif alırım.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.