Categories
Müzikoloji

Müzikoloji ve Disiplinler Arası Disiplinler

Bu yazıda displinler arası kavramından ve müzikolojiyle kurulabilecek disiplinler arası çalışmalardan bahsedilmektedir. Müzikoloji alanında üretilen bilginin pratikte işlevsel olması için diğer disiplinlerle ortaklıklar kurulabileceğine dair temel tespitleri içermektedir. Disiplinler arası (interdisciplinarity) kavramı için detaylı bir tanım yapmadan önce çok-disiplinlilik (multidisciplinary) kavramından kabaca bahsetmek gerekli. Çok-disiplinlilik belirli bir çalışmada farklı disiplinlerden gelen katılımcıların ortak çalışmasıdır, her […]